parallax background

A GRANXA


Situadas no Ecoespazo O Rexo


A NOSA HISTORIA


Os comezos

No ano 2000 a Fundación Ramón González Ferreiro, en colaboración co Concello de Allariz constatou que o despoboamento do medio rural, o descenso de actividade agraria, gandeira e forestal estaba a fomentar o abandono das superficies tradicionalmente traballadas na comarca. A climatoloxía e condicións da terra en Galicia, favoreceron a rápida proliferación de matogueira, a aparición e propagación de incendios e destrución da nosa paisaxe.

Queres realizar unha visita guiada polo Ecoespazo?